ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง บริหาร รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ 042-463119 หรือ ความถี่วิทยุ 162.225 MHzขอเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในพื้นที่เขต อบต.โพนสว่าง จดทะเบียนพาณิชย์     อบต.โพนสว่าง เข้าร่วม "วิ่ง 21 ขา สามัคคี” ในโครงการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนหนองคาย ได้รับรางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

More...

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนสว่าง โรงเรียน ร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จนางเจ้าบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมชนพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี

More...

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์  เป็นประธานเปฺิดโครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรงเรียน ทำบุญ ใจบาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี

More...

               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 12.30 น. เป็นต้นไป นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับ นายวิทวัฒน์  สีกะมุท กำนันตำบลโพนสว่าง และคณะผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ในตำบลโพนสว่าง เข้าร่วมโครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย

 

More...

                เมื่อว้นที่ 5 มิถุนายน 2557 อำเภอเมืองหนองคาย โดยนายชาญชัย  บุญเสนอ นายอำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง นำโดย นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ตำบลโพนสว่าง ร่วมกันจัดโครงการแจกจ่ายน้ำ

More...

         เมื่อวันที่ 12 ต.ค.56 นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.หนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

More...

สอบราคา

                            องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประปา บ้านดงเว้น หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

More...

www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com