ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletหลักเกณฑ์และวิธีการการชำระภาษี
bulletทะเบียนพาณิชย์
bulletพรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bulletพรบ. ภาษีป้าย
bulletพรบ. ภาษีบำรุงท้องที่
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด ขายทอดตลาด
bulletระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2)
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัดโพธิ์ชัย
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดหนองคาย
ฟาร์มจระเข้จังหวัดหนองคาย
dot
dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จังหวัดหนองคาย
กระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมเข้าสู่การประชุมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)

ข่าวประชาสัมพันธ์

           คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง บริหาร รับ - ส่ง ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ 042-463119 หรือ ความถี่วิทยุ 162.225 MHz                  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง (ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนระดับตำบล) เป็นประธานในพิธีปั่นจักรยาน ตามโครงการปั่น (รักษ์) พิทักษ์สุขภาพ 

More...

                เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. นายฉลองราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตำบลโพนสว่าง ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

More...

             เมื่่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เป็นประธานในพิํธีเปิดโครงการปั่น (รักษ์) พิทักษ์สุขภาพ 

More...

               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายยุคล  กาญจนศิริพงศ์  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองหนองคาย เป็นตัวแทนนายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชน

More...

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่บ้านสวยหลง ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์  เป็นประธานเปฺิดโครงการร้อยดวงใจ บ้าน วัด โรงเรียน ทำบุญ ใจบาตร ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี

More...

               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 12.30 น. เป็นต้นไป นายฉลอง  ราชนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับ นายวิทวัฒน์  สีกะมุท กำนันตำบลโพนสว่าง และคณะผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ในตำบลโพนสว่าง เข้าร่วมโครงการร่วมใจสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความสามัคคีของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย

 

More...

สอบราคา

        อบต.โพนสว่าง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสมสะอาด - บ้านสวยหลง 

More...

www.phonsawang.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
ที่อยู่ :  เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบล :โพนสว่าง
จังหวัด : หนองคาย      รหัสไปรษณีย์ : 43100
เบอร์โทร :  042-463196 FAX. 042-463196 : หน่วยกู้ชีพ 042-643119     มือถือ :  082-3005252
อีเมล : .phonsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ : phonsawang.com